Dobrodružství s bohem Panem

Anglická lidová (Greensleeves)

český text Miloň Čepelka

 

1. Je půlnoc nádherná, spí i lucerna, tys mě opustil ospalou.

Tu v hloubi zahrady cítím úklady, s píšťalou někdo sem kráčí.

Hrá náramně krásně a na mě tíha podivná doléhá.

Hrá náramně. Zná mě, nezná mě? Něha a hudba až k pláči.

 

2. Pak náhle pomalu skládá píšťalu, krok a slušně se uklání.

Jsem rázem ztracená. Co to znamená? Odháním strach a on praví:

Pan jméno mé. Mám už renomé, Pan se jmenuju a jsem bůh.

Pan , bůh všech stád, vás má, slečno, rád, jen Pan je pro vás ten pravý.

 

3. A ráno, raníčko, ach, má písničko, Pan mi zmizel i s píšťalou.

Od Pana propána o vše obrána, ospalou najde mě máti.

Hrál a ve tmě krásně podved mě. Kam jsem to dala oči, kam?

Pan, Pěkný bůh, já teď nazdařbůh počítám „dal a měl dáti“...